ONLINE SUPPORT

HOTLINE - (08) 6288 5019
HOTLINE - 090.661.0121 (Quỳnh Thoa)
Mẫu: 002
# Mẫu trên máy tính
Mua hàng siêu thị: 3.000.000 vnđ
Theo Giấy phép trang web duy nhất cho mẫu bạn được cấp phép không được chuyển nhượng không độc quyền để sử dụng mẫu trên một tên miền duy nhất.
Mua độc quyền: 0 vnđ
Giấy phép mua lại đảm bảo rằng bạn là người mua cuối cùng / giấy phép của mẫu. Bạn được cấp một giấy phép không được chuyển nhượng không độc quyền để sử dụng mẫu trên nhiều lĩnh vực.
Phương thức thanh toán
Thông tin chi tiết
  • Công nghệ: asp.net, ngôn ngữ C#
  • Menu chính: Trang chủ, Giới thiệu, Dịch vụ, Tour du lịch, Tin tức, Liên hệ.
  • Giới thiệu: bài viết giới thiệu về công ty.
  • Dịch vụ: danh sách các dịch vụ hiện có tại công ty.
  • Tour du lịch: mô tả các tour du lịch, giá cả, lịch trình,...
  • Tin tức: các tin tức liên quan đến ngành du lịch.
  • Form liên hệ để Khách hàng liên hệ đến công ty.
  • Các chức năng: hỗ trợ trực tuyến, thống kê truy cập.
ĐẶT HÀNG
THÔNG TIN SẢN PHẨM:
  • Website demo:
  • Giá:  vnđ
THÔNG TIN KHÁCH HÀNG:
Họ & tên:
Công ty:  
Địa chỉ:  
Điện thoại:
Fax:  
Email:
Thông tin khác:
MẪU WEBSITE KHÁC
Mẫu: 003
Download: 11
Giá siêu thị:
3000000

Giá Độc quyền:
logo 1 logo 2 logo 3