ONLINE SUPPORT

HOTLINE - (08) 6288 5019
HOTLINE - 090.661.0121 (Quỳnh Thoa)
Tin tuyển dụng
tuyen nhan vien kinh doanh

Nhằm mở rộng phát triển thị trường, Công ty Emsvn cần tuyển nhân viên kinh doanh.
Ứng viên trúng tuyển sẽ đại diện Công ty làm việc với Khách Hàng dưới sự quản lý của trưởng nhóm với nhiệm vụ:

Website theo ngành nghề
logo 1 logo 2 logo 3