ONLINE SUPPORT

Kinh doanh 1
Kinh doanh 2
HOTLINE - (08) 6288 5019
HOTLINE - 090.661.0121 (Quỳnh Thoa)

Hướng dẫn sử dụng mail ICEWARP và các lỗi thường gặp

Một số lỗi, thắc mắc thường gặp:

1. Định dạng HTML trong Webmail

  • Đăng nhập vào webmail
  • Vào Tools >> Options à Chọn Tab Defaults à Message format = HTML à Click Ok để hoàn tất.

2. Set thời gian nhận mail trong Webmail:

  • Đăng nhập Webmail thành công.
  • Vào menu Tools à Options à Check For New Emails Every (Minutes) à Nhập số phút vào à Click Ok để hoàn tất.
 
Hỏi đáp khác
Mail Outlook
Mail Enable
Hướng dẫn cài đặt Mail trên IOS
Hướng dẫn cài đặt Mail trên Android
Hướng dẫn sử dụng admin web
Website theo ngành nghề
logo 1 logo 2 logo 3